کی توانم خاک غربت را طوطیای چشم کنم

تعمیر مکاتب متوسطه نسوان گورگاب سفلا، نسوان قزاق خانقاه و نسوان ملک ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل توسط مسئوولین ریاست معارف با حضور تعدادی از متنفذین قومی، استادان و شاگردان با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شدند. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت معارف کشور، تعمیر نسوان گورگاب سفلا بصورت پخته و اساسی در یک طبقه درساحه یکنیم جریب زمین که از طرف اهالی منطقه به معارف اهدا گردیده به کمک مالی برنامه همبستگی ملی به مصرف مجموعی 32 هزار دالر امریکایی اعمار گردیده ، که دارای 4 صنف درسی، 2 اتاق اداری، 6 مبرز، 80 پایه میز و چوکی شاگرد باسایر ملحقات ضروری آن می باشد. همچنین تعمیر مکتب متوسطه نسوان قزاق خانقاه درساحه یک و نیم جریب زمین اهدایی اهالی منطقه بصورت پخته و اساسی به مصرف مجموعی 88 هزار دالر امریکایی از طرف برنامه ارتقای کیفیت معارف اعمار گردیده، که دارای 10 صنف درسی، 2 اتاق اداری، 120 پایه میز و چوکی شاگرد سایر ملحقات می باشد. بر اساس این گزارش تعمیر مکتب نسوان ملک در ساحه یکنیم جریب زمین اهدایی مردم معارف پرور منطقه بصورت پخته و اساسی در یک طبقه به مبلغ مجموعی 81400 دالر امریکایی از طرف برنامه ارتقای کیفیت معارف اعمار گردیده که دارای 10 صنف درسی، 2 اتاق اداری، با سایر ملحقات ضروری آن می باشد. وزارت معارف افزوده است که با اعمار تعمیر های متذکره زمینه آموزش بهتر برای بیش از یکهزار تن شاگرد مهیا گردیده است.
نوشته شده در یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ دل نوشته‌ها ()