بستری شدن ملا محمدعمر در پاکستان

ملا محمدعمر رهبر طالبان به تاریخ هفتم ماه جنوری دچار یک حملهء قلبی شده و به کمک ادارهء استخبارات پاکستان به یکی از شفاخانه های شهر کراچی انتقال و در آنجا برای چندین روز تحت تداوی ومعالجه قرار گرفته است.

روزنامهء واشنگتن پست به نقل از یک شبکهء استخباراتی شخصی که توسط مامورین سابق CIA ، وزارت خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اداره می شود، این مطلب را گزارش داده است.

شبکهء استخباراتی که تحت حمایت یک کمپنی شخصی "خسوف گروپ" فعالیت می کند گفته است که منبع معلومات آن ها یک داکتر در شفاخانه شهر کراچی می باشد که ملا محمد عمررا به چشم خود دیده است .

همین داکتر که نامش افشا نشده است، به روزنامهء واشنگتن پست گفته است:" ملاعمر در شفاخانه تحت عملیات جراحی قلبی قرار گرفت، من در شفاخانه دیدم که مریض ملا عمر بود و به علت خون ریزی قلبی مورد عملیات جراحی قرار گرفت.»

مقامات امریکایی در بارهء صحت وسقم این راپور تا هنوز اظهار نظر نکرده اند، اما یک مقام امریکایی از کابل به این روزنامه گفته است:«تا حال هیچ کس چنین چیزی را نشنیده است وما هم معلومات نداریم تا این گزارش هارا تایید یا مورد سوال قرار بدهیم.»

اما حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن روز سه شنبه به روزنامهء واشنگتن پست گفته است:«این گزارش ها اساس ندارد.»

منبع: کلید گروپ

/ 0 نظر / 12 بازدید