استفاده شرکت های هوایی از فضای افغانستان، 45 میلیون دلار عواید خواهد داشت

یکی از منابع عایدات خوب کشور می تواند اداره هوانوردی باشد. گرفتن مالیات از شرکت های هوایی بخاطر استفاده از فضای افغانستان، سالانه بیش از 45 میلیون دالرعواید برای دولت خواهد داشت. داود علی نجفی، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در تالار رسانه های حکومت، از دستاوردهای سفر اخیر خویش به کشور امریکا به خبرنگاران معلومات ارائه کرد و گفت: هدف از این سفر، جلب کمک های اداره هوانوردی و ترانسپورت امریکا برای اداره ترانسپورت وهوانوردی افغانستان بود. به گفته وی، یکی ازمشکلات عمده اداره هوانوردی افغانستان، نبود متخصصین ترافیک کنترول و مراقبت پروازها می باشد و از سوی دیگر داشتن مشکلات جاده های داخل شهری و شاهراه های افغانستان نیز از دیگر مشکلات اداره ترانسپورت کشور محسوب می شود. وی اظهار داشت: دراین سفر خوشبختانه ما توانستیم مشکلاتی را که دراین راستا داریم با مقامات هوایی و ترانسپورتی کشورامریکا در میان بگذاریم. آقای نجفی افزود: مقام های این اداره، تعهدات زیادی برای کمک به اداره هوانوردی و ترانسپورت افغانستان از نگاه مالی وهم از نگاه فرستادن متخصصین برای آموزش کارمندان بخش های هوایی کرده است، تا از این طریق اداره هوانوردی افغانستان بتواند خود را با معیار ها و استندردهای بین المللی در آینده عیار بسازد.

وی تصریح کرد: یکی از دستاورد های مهم این سفر ملاقات با بخش دفاعی پنتاگون بخاطر در اختیار قرار دادن فضای افغانستان بود، یعنی توانایی کنترول رادارها و کار در برج های کنترول پرواز میدان های هوایی توسط افغانها بود. نجفی گفت که از یک ماه بدینسو اداره هوانوردی افغانستان توانسته است که برای بیش از 35 مرد و 3 زن آموزش های را در این راستا آغاز کند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت: دولت افغانستان وقتی می تواند، به خوبی از فضای کشور استفاده بهینه را نماید که مدیریت خوب و استفاده بهتر از سیستم رادار نماید. وی اضافه کرد: یکی از درآمد های خوب اداره هوانوردی گرفتن مالیات از شرکت های هوایی بخاطر استفاده از فضای افغانستان می باشد که سالانه می تواند بیش 45 میلیون دالرعاید برای دولت را فراهم سازد. وی، از صحبت هایی که با اداره ترانسپورت کشور امریکا در این سفر کرده بود، گفت: اداره ترانسپورت افغانستان بخاطر بهره برداری خط آهن که یک بخش مهم اداره ترانسپورت به حساب می آید، بخاطر جدید بودن این بخش و نداشتن افراد مسلکی از این ناحیه با مشکل مواجه است، به همین لحاظ صحبت هایی با اداره ترانسپورت امریکا ودیگر کشورها بخاطر فرستادن افرادی برای کسب تخصص در این راستا کرده است. همچنین به منظور جلوگیری از ازدیاد آلودگی هوا که مشکلاتی را برای شهرنشینان به خصوص کابل به وجود آورده است، وزارت ترانسپورت و هوانوردی صحبت هایی را در خصوص ایجاد ملی بس های برقی با مقامات کشور امریکا انجام داده است.

منبع : خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل

/ 0 نظر / 13 بازدید