دولت مانع ورود اعضایی پیشن پارلماند شد

در این اعلامیه همچنان استفاده از هر نوع تأسیسات ولسی جرگه به مقاصد سیاسی و پارلمانی منع قرار داده شده است. اما شماری از اعضای ولسی جرگه که دیروز در مقابل دروازۀ عمومی شورای ملی گردهم آمده بودند، این اقدام را خلاف قانون اساسی خواندند.

داود سلطانزوی یکی از نماینده گان معترض می گوید، در کار شورا نباید وقفۀ به میان آید.

وی افزود: امروز مانع ورود نماینده های مردم افغانستان به تالار ولسی جرگه افغانستان شدند. هیچ وقفۀ تقنینی در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد و نتایج انتخابات تا هنوز توسط محاکم افغانستان اعلان نشده. به این اساس ولسی جرگه باید به کارش ادامه دهد.

این نماینده های مردم همچنان هشدار دادند، در صورت ادامۀ این کار، به روز دوشنبه تمام راه های مواصلاتی را به روی ترافیک مسدود خواهند ساخت.

پیش از این سردار محمد رحمان اوغلى و کبیر رنجبر نامزدان ناکام مانده در انتخابات پارلمانى در یک نشست خبرى اعلام کردند که باید اعضاى پیشین مجلس نماینده گان الى فیصله دادگاه عالى به کار شان ادامه بدهند.

اما برخى از کارشناسان به این باور اند که نتایج نهایى انتخابات از سوى کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردیده است و هیچ نهاد دیگر صلاحیت تغییر در این نتایج را ندارند و اعضاى پیشین مجلس نماینده گان حق ادامۀ کار را در مجلس ندارند.

/ 0 نظر / 6 بازدید