آمریکا بدون هیچ دستاوردی ناچار به ترک افغانستان است

"ونسان دارک " محقق موسسه فرانسوی روابط بین الملل درباره گرفتاری نظامیان آمریکا و ناتو در افغانستان به خبرنگار بین الملل فارس گفت: واشنگتن چاره‌ای جز ترک افغانستان ندارد. هرچند ارتش آمریکا قرار است از سال 2011 به تدریج افغانستان را ترک کند اما از هم اکنون می‌توان متوجه شد که کاخ سفید از مدتها پیش دریافته بود در باتلاق افغانستان گرفتار شده است. در واقع باقی ماندن طولانی مدت آمریکا در افغانستان علاوه بر تحمیل هزینه هایی برای مردم آمریکا چالشی نیز برای جامعه جهانی قلمداد می شود. دارک افزود: از یک طرف آمریکا نیروهای ناتو را مجبور به استقرار در افغانستان کرد و به همین علت کشورهای عضو ناتو را در مقابل افکار عمومی قرار داد. از طرف دیگر این کشورها برای تامین هزینه استقرار نیروهای خود در افغانستان در شرایط ناگوار مالی و در شرایطی که بحران مالی بیشتر کشورهای اروپایی را فرا گرفته است مجبور به اتخاذ سیاستهای ریاضتی در داخل کشورهای خود شدند. اتخاذ چنین سیاستهایی آشوبهایی را در کشورهای اروپایی به دنبال داشت به طوری که یونان مدتها است به علت بحرانهای اقتصادی در آشوب غرق شده است. وی افزود: هزینه های ناتو به طور غیر مستقیم اقتصادهای بحران زده اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است البته به طور مسلم دولتمردان اروپایی حاضر نیستند به این مسئله اذعان کنند اما ما شاهد اتخاذ سیاستهای ریاضتی یا افزایش مالیاتها در این کشورها هستیم. در آمریکا اکنون شمار زیادی از بانکها اعلام ورشکستگی کرده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. نرخ بیکاری در حال رشد است البته طبیعی است که تا حدود زیادی اقتصاد کشوری مانند آمریکا بحرانی شود زیرا این کشور درگیر دو جنگ در عراق و افغانستان است و تامین هزینه های این جنگها برای مردم آمریکا طاقت فرسا است. در انتخابات پارلمانی میان دوره ای آمریکا شاهد بودیم که چگونه مردم نارضایتی خود را از عملکرد دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نشان دادند. در نتیجه اکنون کاخ سفید به این نتیجه رسیده است باید پیش از شروع بحرانی دیگر در عرصه داخلی و ناکامی درگیر در رقابتهای انتخاباتی آینده افغانستان را ترک کند. سایر کشورهای متحد آمریکا نیز دیگر توان حمایت از چنین مداخلاتی را در گوشه و کنار جهان ندارند زیرا خود این کشورها به شدت از بحران مالی رنج می برند.در انگلیس کاهش کسری بودجه و مشکلات مالی دولت را به افزایش شهریه دانشگاهها وادار کرد که روزهای اخیر در لندن شاهد تظاهرات دانشجویان معترض به این مسئله بودیم . این کارشناس در پایان تاکید کرد به هر حال هزینه های جنگهای مختلف آمریکا و به دنبال آن ناتو کشورهای عضو ناتو و سایر کشورهای جهان را در موقعیت دشواری قرار داده است. برای پایان دادن به این بحرانها باید از مداخله در مسائل سایر کشورها پرهیز کرد.آمریکا در شرایطی باید افغانستان را ترک کند که سالها حضور نظامی در این کشور دستاوردی جز هزینه های مالی و کشته شدن مردم بی گناه در پی نداشته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید