پیوستن مخالفین مسلح به دولت افغانستان

تعداد پنجاه نفر از گروه طالبان و حزب اسلامی با تسلیم اسلحه های شان به پروسه ی صلح پیوستند
در طی یک محفل و با حضور صبغت الله مجددی و تعدادی از مسوولان پروسه صلح و نماینده گان اردو و دفاع ملی پنجاه نفر از نامبردگان با دولت یکجا شدند.
پوهنوال محمد اکرم رئیس اداری و عضو شورای عالی تحکیم صلح به رسانه ها گفت: در طی 5سال گذشته تا کنون تعداد 10300 نفر از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوسته اند که از این تعداد نام 25 نفر آنها در لیست سیاه سازمان ملل متحد ثبت بود.موصوف افزود: از چهار سال بدین سو مکتوبهای پیاپی به سازمان ملل متحد ارسا ل نموده ایم و از همکاری و یکجا شدن این 25 نفر با دولت افغانستان اطمینا ن داده ایم.
محمد اکرم در ادامه افزود : از این بین کسانی همچون اسداله رحمانی، مولوی سعیدالرحمان و مولوی کلام الدین که در لیست سیاه سازمان ملل متحد بودند فعلا سناتور انتصابی ما در دولت بوده و یا در کمیسیون صلح همکار هستند.
منبع می افزاید در ماه قوس جاری 300 نفر به پروسه ی تحکیم صلح پیوسته اند که پنجاه نفر اخیر از چهار ولایت غزنی ، لوگر ، میدان وردک و کاپیسا بوده اند که در کاپیسا این افراد تحت امر حزب اسلامی علیه دولت فعالیت می کردند.
موصوف گفت : افرادی از طالبان و حزب اسلامی پس از پیوستن به دولت چنانچه تقاضای کار و فعالیت قانونمند داشته باشند در مربوطات شان زمینه کار فراهم می گردد.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل

/ 0 نظر / 6 بازدید