# استخراج

افغانستان برداشت نفت از میدان آنگوت را آغاز می کند

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از کابل، دولت افغانستان در نخستین مرحله از برنامه این کشور برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید