# روسیه

افغانستان قصد خریداری مواد سوخت را در روسیه و قزاقستان دارد

دیروز اتاق تجارت وصنایع افغانستان از حکومت کشور خواست تا از سکتور خصوصی به منظور حل معضله تانکرهای افغانی متوقف ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید